MENIU

 

Fişă de autoevaluare:

     Educatori/Institutori/Profesori pentru învăţământul preşcolar - limba română

Educatori/Institutori/Profesori pentru învăţământul preşcolar - limba maghiară

       Învăţători/Institutori/Profesori pentru învăţământul primar - limba română

Învăţători/Institutori/Profesori pentru învăţământul primar - limba maghiară

Profesori  

Cadre didactice din învăţământul vocaţional de arte

Personal didactic de predare din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar

Personalul didactic de predare din Palatele şi Cluburile copiilor

Cadre didactice din Învăţământul Special

Cadre didactice din Centrele Județene de Resurse și Asistentă Educațională

Maiştri - Instructori/Profesori pentru instruire practică


ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)

BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR

INFORMATICIAN

LABORANT

SECRETAR