MENIU


TABEL NOMiNAL cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit-sesiunea 2024 aprobate în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Bihor din data de 12.06.2024

Eventualele contestații se pot depune în perioada 13 -14 iunie 2024

după următorul program:

  • 13 iunie în intervalul 8:00 – 16:30;
  • 14 iunie, în intervalul 8:00- 14:00.

la secretariatul IȘJ Bihor

Contestațiile se pot transmite și prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în perioada menționată mai sus.


ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024


 

APROBAREA NUMĂRULUI DE LOCURI PE CATEGORII DE PERSONAL ȘI DISCIPLINE, ÎN BAZA HOTĂRÂRII COMISIEI PARITARE DIN DATA DE 30.04.2024 ȘI A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 08.05.2024

 

Documente model

adresa depunere dosare gradatii la ISJ Bihor_2024

Cerere-tip, elaborată de ISJ Bihor, în care candidatul își precizează opțiunea

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (anexa nr. 4 la metodologie)

Proceduri operațonale

Personal didactic

Personal didactic auxiliar

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT (PERSONAL DIDACTIC)


PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE_INDRUMARE SI CONTROL

PROFESORI

CADRE DIDACTICE DIN CENTRELE JUDETENE DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA

CADRE DIDACTICE DIN CLUBURI SPORTIVE ȘCOLARE

CADRE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL VOCAȚIONAL (DE ARTE)_gradatie_2024

EDUCATORI-PUERICULTORI_EDUCATORI_INSTITUTORI_PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR_2024

GRILA_CADRE DIDACTICE DIN PALATELE SI CLUBURILE COPIILOR SI ELEVILOR

CADRE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL

INVATATORI-INSTITUTORI-PROFESORI PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

MAIȘTRI- INSTRUCTORI/PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ


FIȘA DE (AUTO)EVALUARE PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT (PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR)


ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)

BIBLIOTECAR_DOCUMENTARIST_REDACTOR

INFORMATICIAN_ANALIST PROGRAMATOR

LABORANT

PEDAGOG SCOLAR

SECRETAR