MENIU

Personalului didactic încadrat în învăţământul preuniversitar care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 242 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, i se acordă gradul didactic I dacă a obţinut calificativul Foarte bine la aprecierile anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedră, premergători înscrierii