MENIU

Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării 12. La articolul 247, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: "b1) prin excepţie de la prevederile lit. b), până în anul 2018, în învăţământul preşcolar: educator/educatoare - se normează un post pentru fiecare grupă de copii; în unităţile cu program prelungit sau săptămânal, educatoarele se normează pe ture;". 13. La articolul 247, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: " c1)prin excepţie de la prevederile lit. c), până în anul 2018, în învăţământul primar: învăţător/învăţătoare - se normează un post pentru fiecare clasă de elevi;".