MENIU

  1. Pentru candidații înscriși la gradul didactic I,seria 2021-2023, inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice se pot efectua în perioada 1 noiembrie 2022 - 31 mai 2023;
  2. Pentru candidații înscriși la gradul didactic I,seria 2022-2024, susținerea inspecței curente 2 se face până la data de 31 mai 2023, iar depunerea lucrării metodico-științifice până la data de 31 august 2023, la centrul de perfecționare la care s-a înscris;
  3. Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I, seria 2023-2025, se face in perioada 3 octombrie - 29 noiembrie 2022. Candidatul depune la conducerea unității de învățământ dosarul de înscriere. Dosarele cadrelor didactice pentru înscrierea la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2023-2025, care îndeplinesc condițiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităților de învățământ, cu adresă de înaintare, la Inspectoratul Școlar Județean Bihor.

După depunerea dosarelor candidații vor participa la Colocviul de admitere la gradul didactic I, care se organizează în perioada 15 ianuarie -15 februarie 2023 în centrele de perfecționare.

*Candidatii care au obtinut media 10,00 la examenul de acordare a gradului didactic II- sesiunea 2022, pot solicita printr-o cerere adresată conducerii unității de învățământ unde funcționează, în perioada 3-31 octombrie 2022, efectuarea primei inspecții curente (IC1), programarea ei stabilindu-se în aceeași perioadă în care se depune dosarul de inscriere (3 octombrie - 29 noiembrie 2022), dar anterior depunerii acestuia.

4. Pentru seria 2024-2026, gradul didactic I, cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale și doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I, vor solicita, în perioada 3-31 octombrie 2022, în anul școlar premergător depunerii dosarului de înscriere, efectuarea primei inspecții curente, printr-o cerere adresată conducerii unității de învățământ unde funcționează. Conducerile unităților de învățământ, după validare in consiliul de administrație, vor înainta cererile, cu adresă de înaintare, la Inspectoratul Școlar Județean Bihor, unde vor fi înregistrate.

Modelele de cereri / fișe de înscriere, conținutul dosarelor, modele de adeverințe și actele legislative:


Cerere de înscriere la examenul pentru obţinerea gradului didactic I – seria 2023-2025


Cerere pentru Inspecţie curentă 1, gradul didactic I, seria 2024- 2026

Fisă înscriere la gradul I

Model de adeverintă: calificative anuale și vechime, gradul I

Model adeverintă; calificative la inspecții IC1, Speciale gradul I

Cerere pentru Inspecţie curentă 1, gradul didactic I, seria 2023- 2025 (media 10,00 la examenul de obținere a gradului II- sesiunea 2022)


Descarcă - ORDIN NR.5561 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar


 Conținutul dosarului