MENIU

Vă informăm că Ordinul ministrului educației nr. 3611/31.03.2021 referitor la aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2020-2021, a fost transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vă rugăm să transmiteți urgent tuturor cadrelor didactice din subordinea dumneavoastră care doresc să își echivaleze pe baza ECTS/SECT învățământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, că termenul limită de depunere a dosarelor la secretariatul I.S.J. Bihor este 12.04.2021, orele 16:00. Acest sistem de echivalare nu se aplică pentru cadrele didactice înmatriculate la programe de studii universitare şi forme de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu pentru dobândirea licenţei, in cadrul ciclului I de studii universitare de licenta, în specialitatea postului ocupat.    

- adresa Ministerului Educației și Cercetării nr. 1979/DGIP/01.04.2021, cu privire la Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT;

       - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările și completările ulterioare,

       - cererea tip de înscriere pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT, care conține documentele ce trebuie cuprinse în dosarele de înscriere.