MENIU

CALENDARUL
de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020

până la 10.10.2019

Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București

până la 18.10.2019

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ

 

18.10-4.11.2019

Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora

Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

până la 29.05.2020

Efectuarea inspecțiilor de specialitate

2.06-15.06.2020

Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică

22.07.2020

Susținerea probei scrise

29.07.2020

Afișarea rezultatelor

29.07-30.07.2020

Înregistrarea contestațiilor

30.07-4.08.2020

Soluționarea contestațiilor

4.08.2020

Afișarea rezultatelor finale

4.08-7.08.2020

Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a tabelelor nominale cu candidații admiși

7.08-14.08.2020

Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației naționale