MENIU

Rezultatele repartizării candidaților după etapa a II-a de admitere

Pentru informații referitoare la repartizare și modalitatea de înscriere se pot obține  de la unitățile de învățământ de proveniență.

SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE DIN OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, ANUL ȘCOLAR 2023 - 2024, DUPĂ ETAPA A II-A DE ADMITERE


SITUAŢIA LOCURILOR LIBERE PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL, DE MASĂ ŞI SPECIAL, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023, PENTRU ETAPA A III-A DE REPARTIZARE ȘI REDISTRIBUIRE


Graficul activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale în cadrul admiterii în învățământul profesional și învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024


Situația locurilor libere din oferta educaţională pentru clasa a IX-a, învățământ liceal SERAL, anul școlar 2023 - 2024


SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE DIN OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, ANUL ȘCOLAR 2023 - 2024, PENTRU ETAPA A II-A DE ADMITERE


SITUAȚIA LOCURILOR LIBERE DIN OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL, DE MASĂ ŞI SPECIAL, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023 - 2024, PENTRU ETAPA A II-A DE ADMITERE


ANUNȚ PRIVIND ETAPA DE REZOLVARE A SITUAȚIILOR SPECIALE APĂRUTE DUPĂ REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ DIN PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

CERERE ÎNSCRIERE CAZURI SPECIALE SESIUNEA IULIE 2023


Lista candidaților admiți în județul Bihor

Lista locurilor libere din județul BIHOR

Filiera vocațională Lista locurilor libere din județul BIHOR


LISTA CANDIDAȚILOR CU CES ADMIȘI ÎN ETAPA I DE REPARTIZARE PE LOCURILE SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 13.07.2023

LISTA CANDIDAȚILOR RROMI ADMIȘI ÎN ETAPA I DE REPARTIZARE PE LOCURILE SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 13.07.2023

 Candidaţii pe locuri CES care au participat în judeţul BIHOR

Candidaţii pe locuri de rromi care au participat în judeţul BIHOR

 

Ierarhia Admitere 2023 pentru candidaţii ce provin din judeţul BIHOR Sortaţi descrescător după media de admitere

http://admitere.edu.ro/Ierarh/RapoarteC.aspx


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind repartizarea candidaților din etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale în cadrul admiterii în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2023-2024


Procedură de admitere etapa a II-a 2023

ANEXA-1_-P.O.-repartizare etapa a II-a


PROCEDURĂ privind admiterea în învățământul profesional special pentru anul școlar 2023-2024

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind admiterea pe locurile distinct alocate candidaților rromi și candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) în unitățile de învățământ profesional în anul școlar 2023-2024


GHIDUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, PROFESIONAL ȘI DUAL 2023


FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024 în învăţământul profesional și dual, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024 admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal


ADMITERE 2023 - Centrele zonale de înscriere şi arondarea unităţilor de învăţământ la centre


METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ

PLAN DE MĂSURI pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024

PLAN DE MĂSURI JUDEȚEAN pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

Ordinul ministrului educației nr. 5.243/2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024

MINISTERUL EDUCAȚIEI O R D I N 5439 26 sep. 2022 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023—2024