În conformitate cu Ordinul nr. 5397 pentru modificarea și completarea Metodologiei de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar, art. 23 alin (4) Candidații declarați RESPINȘI la examenul de acordare a gradului didactic II se pot reînscrie pentru susținerea examenului prin depunerea unui nou dosar de înscriere și cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în prezenta metodologie. art. 23 alin. (5) Candidații înscriși la examenul de acordare a gradului didactic II, care nu au susținut examenul datorită unor motive obiective, susținute cu documente, și au fost declarați NEPREZENTAȚI, pot solicita susținerea probelor de examen în sesiunea următoare, cu aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar în condițiile refacerii INSPECȚIEI SPECIALE.