MENIU

 

  • În conformitate cu art. 4 alin. (2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin O.M. nr. 5087 din data de 31.08.2016, cadrele didactice aflate pentru prima oară în situația efectuării stagiului de practică se pot înscrie la examen pentru sesiunea din anul școlar următor și pot susține probele etapei eliminatorii în anul școlar în care se face înscrierea;
  • În conformitate cu art. 4 alin. (3) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, cadrele didactice care au efectuat stagiul de practică obligatoriu, dar nu s-au înscris sau nu au promovat examenul, se pot înscrie în condițiile prevăzute de art. 241. alin. 4) - 5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având obligația de a susține toate probele examenului în anul școlar în care se înscriu.

 

Anexa Nr. 4

 Anexa Nr. 3

ORDIN 5087 privind aprobarea metodologiei

METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

Ordin nr 5223 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 1 (pentru candidaţii aflaţi pentru prima oară în situaţia efectuării stagiului de practică)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 2 (pentru candidaţii care susțin proba scrisă în sesiunea curentă)

Modele de subiecte şi bareme