INFORMAȚII UTILE PRIVIND DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE

1.OMEC nr. 5.455/31.08.2020 privind organizarea si desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021;


2. OMECTS nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011;
(ANEXA NR. 2 - METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVALUARII NATIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL SCOLAR 2010-2011)

3. ORDIN Nr. 3237/05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020-2021;

  Anexa 1

4. OME nr. 3744/28 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020—2021

5. OMENCS nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare

6. Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor


Centre de examen sesiunea 2021