Criterii de calificare și departajare 2020

REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2019-2020

Precizări privind Regulamentul privind desfăşurarea Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei Internaționale de Științe a Uniunii Europene, aprobat cu nr. 39153/16.10.2019, valabile pentru anul școlar 2019-2020

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind selectarea elevilor, de la etapa pe școală, la etapa judeţeană a olimpiadei de biologie, în anul școlar 2019- 2020